Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 2264
   Dane teleadresowe 749
   Struktura własności i majątek przedszkola 215
Kierownictwo
   Dyrekcja 496
Administracja
   Kadra pedagogiczna 714
   Personel administracyjno - obsługowy 362
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 384
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 186
     Przetargi - rok 2019 162
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 174
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 152
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 116
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 101
Inne
   Budżet 170
     Plan dochodów 186
     Plan wydaktów 144
     Majątek 141
   Redakcja BIP 1041
Łączna liczba odwiedzin:7757