główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2028
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ481
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 481
   Dane teleadresowe 120
   Struktura własności i majątek przedszkola 51
Kierownictwo
   Dyrekcja 87
Administracja
   Kadra pedagogiczna 106
   Personel administracyjno - obsługowy 45
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 86
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 33
     Przetargi - rok 2019 33
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 34
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 33
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 33
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 26
Inne
   Budżet 27
     Plan dochodów 25
     Plan wydaktów 20
     Majątek 27
   Redakcja BIP 761