główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz ...

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 11:39

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci ...

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 11:37

3. Dane teleadresowe

Kontakt

Przedszkole nr 10 w Raciborzu ul. Ogrodowa 31 47-400 Racibórz Telefon: 32 415 28 15 E-mail: p10raciborz@op.pl WWW: p10.asad.kylos.pl

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 10:36

4. Statut

Statut

Statut Przedszkola Nr 10 w Raciborzu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:18

5. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE Anna Banaś Izabela Borzyszkowska Małgorzata Chromiec Daria Gorzołka Patrycja Kajewska Małgorzata Moneta Michalina Plis - Stawinoga Żaneta Ran Agnieszka Rikszajd Ewa Wieliczko Dorota Witanowska-Posmyk

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:16

6. Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola

Dorota Ferenc - Czerner

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 23:02

7. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Dorota Ferenc e-mail: p10raciborz@op.pl tel. 32 415 28 15

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 22:51

8. Strona główna

Przedszkole Nr 10 w Raciborzu

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 20:45