artykuł nr 1

Struktura własności

Przedszkole Nr 10 w Raciborzu podlega pod Gminę Racibórz.
Właściciel: Miasto Racibórz,
Organ prowadzący: Miasto Racibórz,
Organ nadzoru pedagogicznego: KO Delegatura Rybnik,
Wizytator przedszkola: Jadwiga Kamińska